07 Arbeiter 07 Espinoza 07 Goto

Ruthie Arbeiter
Twin Peaks Middle School

Kristine Espinoza
St. Philomena School

Kylie Goto
Lakeside Middle School

07 Jose 07 Nuraliyeva 07 Ogden

Katrina Jose
Holy Name of Jesus School

Esmeralda Nuraliyeva
Holy Name of Jesus School

Kory Ogden
Twin Peaks Middle School

07 Pulido 07 Pyle 07 Rendon

Ricardo Pulido
St. Philomena School

Lauren Pyle
Lakeside Middle School

Adrian Rendon
St. Philomena School